Vi tilbyder lydisolering, brandisolering, varmeisolering og kuldeisolering med et lufttæt og typegodkendt panelsystem.

Panelsystemer til ventilationsanlæg

Aabo Akustik har mere end 35 års erfaring med levering af lufttætte systemløsninger til skakte, store ventilationskanaler og maskinrum, som kan anvendes til både indendørs og udendørs montage. Vi anvender svenske Isolamins ventilationskanaler og maskinrum, som er lette at montere, og anvendes som gulve, vægge, lofter og med luftætte døre, låger og vinduer, som er speciel fremstillet for montage i sandwichpaneler.De vigtigste krav ved udformning af ventilatorrum, maskinrumsvægge eller indsugningskamre er: lufttæthed, styrke, brandisolering, lydisolering, varmeisolering og kuldeisolering. Efter omfattende udviklingsarbejde og mange tests, har Isolamin udviklet et komplet rum og vægsystem, som er typegodkendt, tryktæt og tilpasset de forskellige miljøer og specfikke krav som stilles til dette område. Panelsystemet leveres skræddersyet på mål, som flade paneler og kan let transporteres med palleløfter til montagestedet. Der transporteres ikke unødigt luft på lastbiler rundt i verden, som ved typiske præfabrikerede ventilationssystemer. Vi arbejder hurtigt, og har oftest en leveringstid på 3-5 uger afhængig af projektets omfang, og samtidigt har vi et mindre lager, for håndtering af akutte opgaver. Hvis I vil være helt sikker på lufttætte løsninger, skal i anvende godkendte og tryktestede produkter fra Isolamin.

Et skræddersyet og typegodkendt system

Når vi leverer ventilationsløsninger, anvender vi svenske Isolamins helt unikke panelsystem. Det adskiller sig markant fra alle øvrige sandwichpanel producenter, med bedre støjreduktionen, større paneludvalg og langt bedre styrkeegenskaber. Første panel blev produceret helt tilbage i 1972 og produktionen foregår i Sverige, og er svensk topkvalitet, når det er bedst. Isolamin producerer paneler op til 6000 mm i længden, og panelsystemet er selvbærende med frit spænd på op til den maksimale længde. Den maksimale belastning på vores 100 mm toppaneler, og tag på en luftkanal, med et frit spænd på længe 6000 mm, er op til 150 kg punktlast. Isolamin anvender blandt andet det unikke CL samlesystem, hvor panelerne samles enkelt med en låseprofil og ved anvendelse af gummihammer. Det betyder at samtlige paneler låses til hinanden og danner en stærk og homogen væg, med stor styrke som kan tåle store belastninger. Herved fjernes behovet for en eventuel stålkonstruktion. Desuden har panelsystemet den store fordel, at samtlige paneler er individuelt demonterbare. Kanaler og maskinrum kan let og enkelt ændres, ombygges eller udvides, uden demontage af øvrige paneler. Systemet er testet og godkendt for anvendelse udendørs, hvilket også gælder også for vægge med perforerede overflader. Det giver os mulighed for at tilbyde kanaler og kanalforbindelser monteret på tag som støjskærme, hvor også den perforerede overflade bliver eksponeret for regn, sne og frost. Paneler med perforeret overflade giver høj lydreduktion fra indvendigt i kanalen og til omgivelserne, og en høj lydabsorption gennem kanalerne (klasse A). Vand, sne og frost er ikke et problem og ødelægger ikke panelsystemet. Årsagen er især at mineralulden indeholder en lille mængde olie, som gør at vand ikke trænger ind i panelet. Det skræddersyede panelsystem til ventilationsanlæg og maskinrum udføres med en indvendig perforeret overflade for at opnå høj lydabsorption. Derfor kan ventilationskanalerne og maskinrummene samtidigt anvendes, som en form for lyddæmper, og der kan spares penge på lyddæmpere, samt også på den efterfølgende daglige drift. Derudover har panelsystemet en stor lyddæmpning ved lave frekvenser, da lyd-baffler ikke er nødvendige, og der er derfor ingen eller meget lidt trykfald gennem kanalerne. Et lavt trykfald giver lave driftsomkostninger til ventilatorer, og et stabilt og massivt panelsystem giver ingen egen-resonans og støjgenerering i kanalerne. Der skabes ingen kondensophobning i panelerne og ingen kondens i indsugningskanaler, da systemet er uden kuldebro. Paneler leveres på paller for let transport med palleløfter til montagested, og de kan tilpasses på mål for hurtig og let installation. Det reducerer eventuelle montagefejl, da alle paneler leveres på mål efter ønske.

Vores service

Vi har leveret over 3000 projekter over hele verden, hvilket bl.a. har været på Tahiti, Mexico, Brasilien, Gabon, Congo, USA, Mongoliet, Kina, eller Rusland. Vi har mange års erfaring at trække på og når vi udfører et projekt, sker det i samarbejde med brugere og servicefolk for at opnå den bedste løsning. Det er med til at sikre den højeste støjreduktion til den laveste pris. Vi har et stort netværk af top uddannet montagefolk med mange års erfaring. Vi hjælper jer sikkert gennem hele processen med montage eller supervision under montage, og sørger for en ordentlig kvalitet og afslutning. Vi vil vejlede jer gennem hele processen, og foretager opmålinger, tegningsarbejde og specifikationsarbejde. Derudover udfører vi vejlende støjmålinger og lydberegninger, og såfremt støjen overstiger 85 dB(A) skal der udføres støjdæmpende foranstaltninger. Støjdæmpningen kan have mange udformninger, men med vores mange års erfaring at trække på, og især med anvendelsen af Isolamin AB panelsystem, er det som regel de enkelte løsninger, som er de bedste.

Materialer

Panelernes overflader er galvaniserede stålplader med eller uden polyester lakering. Alternativt kan overfladerne være aluminium, rustfri stål eller magnesiumbelagt plade. Panelerne er sammenlimet med tværstillet hårdt komprimeret mineraluld, som har en densitet på 180 kg/m3. Dette giver et stærkt og homogent panelsystem, som kan tilpasses og tilskæres under montage. Herudover kan der frit skæres åbninger for rør, kabel gennemføringer samt åbninger for produkter, uden hensyntagen til stålkonstruktion. Panelsystemet opfylder følgende korrosionsklasser: Klasse C2 – z100 galvaniseret plade. Klasse C3 – Z275 galvaniseret plade. Klasse C5 – rustfrit stål og magnesiumbelagt stålplade Z310.

Formater

Vi tilbyder et modulopbygget system, med præfabrikerede akustikpaneler, hjørnepaneler og T-paneler, så kuldebro helt kan undgås. Standardbredder med modulmål er på 1180 mm og 565 mm, og i standardlængder på 1000 mm til 6000 mm. Tykkelserne kan variere mellem 16 mm til 250 mm, og vores standardformater for tykkelser er 25, 50, 80 og 100 mm.

Brandtestet

Produkterne er testet for brand og vores 50 mm paneler er godkendte som skillevæg EI 30 min. Vores 80 mm paneler er godkendt som EI 60 minutter, hvilket også gælder for paneler med perforerede overflader. Vi kan således leverer vores maskinrum, skillevægge og ventilationskanaler med eller uden lydabsorption, herunder også som brandvægge.

Lydtestet

Isolamins støjisolerings paneler er suverænt markedets bedste til anvendelse inden for lydisolering og lydabsorption. Deres sandwichpanel har en støjreduktion på Rw 34 dB(A) for et panel med bare 50 mm i tykkelse. Støjreduktionen på 80 mm er Rw. 37dB(A), for 100 mm er den Rw 38dB(A) og for 120 mm er Rw. 40 dB(A). Alle produkter der anvendes til lydisolering er testet på akkrediterede og godkendte laboratorier. Alle akustikpaneler, som er med perforerede overflader, har opnået klasse A absorptions beklædning, som er den højest opnåelige.

Tæthedsklasse

Vi overholder tæthedsklasse D (trykklasse 3) i henhold til prEN 1507: 2002 og VVS-AMA. For paneler med perforeret stålplade er tæthedsklasse C opfyldt i henhold til EUROVENT 2/2 1996. Mange leverandører anvender panelsystemer, som ikke er godkendt eller tryktestet, for anvendelse til ventilationskanaler og maskinrum, med stor risiko for utætheder.

Aabo Akustik & Handel ApS er et dansk salgs- og agenturfirma, med over 35 års erfaring, inden for salg af skræddersyede panelsystemer. 

CVR 26578752

Kontakt

  • Ejbytoften 5, 2600 Glostrup - Danmark
  • +45 52 30 30 88
  • fb@aaboakustik.com
Close Menu